Biblioteka publiczna w Szczecinie na Prawobrzeżu

Ze względu na położenie projektowanego budynku i brak wykształconego centrum dzielnicy Prawobrzeże przyjęliśmy założenie, że nowy obiekt wraz z placem i parkiem przed nim w przyszłości będą stanowiły centralne miejsce tej części Szczecina, będąc jednocześnie jego kulturowym środkiem ciężkości.

Teren przed budynkiem został w całości przeznaczony na obszar pieszy, który składa się z placu wejściowego z fontanną, z zieleni w formie łagodnych pagórków i amfiteatru, który jest przedłużeniem głównego lobby biblioteki.

Specyficzna forma projektowanego budynku jest wynikiem uwarunkowań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i historycznych. Chęć wykonania przekrycia nad główną salą konferencyjną, bez podpierania dachu słupami (szersze możliwości adaptacyjne i użytkowe sali), była punktem wyjścia do zastosowania stalowych dźwigarów kratowych będących konstrukcją dachu.

Konieczność dostosowania budynku do wymogu MPZP, który narzuca dachy strome oraz inspiracja historycznymi obiektami stoczniowymi Szczecina skłoniły nas do zaprojektowania dachu typu szedowego, który zdefiniował bryłę całego obiektu. Liczymy, że stanie ona się magnesem przyciągającym ludzi w to miejsce z całej dzielnicy.

InwestorMiejska Biblioteka w Szczecinie
Projekt konkursowy
Data2018
pc2 536 m2
pu2 208 m2