Budynek Browaru i Manufaktury w Węgrowie

Zabytkowe budynki Browaru i Manufaktury mają pełnić funkcję zaplecza gastronomicznego, sanitarnego i administracyjnego dla sąsiadującego z nimi parku. Szczególną trudność a zarazem wyzwanie w pracach projektowych stanowiło zaadoptowanie istniejącego układu funkcjonalnego do potrzeb nowych użytkowników, przy jak największym zachowaniu i poszanowaniu istniejącej tkanki.

Głównym założeniem projektowym było połączenie dwóch niezależnych budynków w jeden obiekt. W tym celu zaprojektowaliśmy szklany, dwukondygnacyjny łącznik prostopadły do budynku Browaru, który wypełni szczelinę pomiędzy adaptowanymi zabytkami. W projekcie, zgodnie ze współczesną myślą konserwatorską, nie zdecydowano się na odbudowę zniszczonej części budynku i dachu Manufaktury w sposób udający zabudowę dawną. Użyte do odtworzenia historycznej formy budynku materiały są współczesne i wykorzystują możliwości technologiczne naszych czasów. W miejscu drewnianej konstrukcji dachu zastosowano konstrukcję stalową o podobnym rozstawie i gabarytach. Pokrycie nowych części dachu stanowią szyby wielkotaflowe.

Budynek jest w trakcie realizacji.

InwestorMiasto Węgrów
Projekt konkursowyI nagroda
Data2018
Pozwolenie na budowę2018
pc254 m2
pu298 m2