Budynek Urzędu Gminy w Łęczycach

Analiza form i skali okolicznej zabudowy skłoniła nas do zaprojektowania budynku o szerokości traktu i geometrii połaci dachowych zbliżonych do budynków sąsiednich. Bryła Urzędu została zbudowana z dwóch nakładających się części z wyraźnie zarysowanymi szczytami. Forma budynku czerpie z lokalnej tradycji wpisując nowoczesny obiekt w historyczną tkankę małego miasta.

Przy skrzyżowaniu zaprojektowaliśmy plac wejściowy- ogólnodostępną przestrzeń o miejskim charakterze. Przy nim znajduje się wejście do budynku będące częścią wspólną dwóch splatających się brył tworzących Urząd.

Centralne miejsce w budynku zajmuje hol powiązany ze wszystkimi funkcjami Urzędu. W pobliżu wejścia, w centralnej części, zaprojektowaliśmy Biuro Obsługi Klienta. Miejsca pracy znajdują się pod świetlikiem zapewniając doskonałe warunki i przyjazną atmosferę. Obok znajduje się zespół pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego z salą ślubów, której nadaliśmy formę regularnego prostokąta. Podłoga sali została wykończona drewnianym parkietem ułożonym we wzór stosowany we wnętrzach pałacowych a nad stołem zaprojektowaliśmy lampę której forma odnosi się do uniwersalnego symbolu zaślubin – obrączek.

Projektowany budynek, oprócz podstawowych funkcji, które będzie mieścić, ma być punktem węzłowym Łęczyc. Planowana inwestycja ma na celu stworzyć nowe miejsce stanowiące centralny punkt miasta.

InwestorGmina Łęczyce
Projekt konkursowyII nagroda
Data2016
pc2 000 m2
pu1 450 m2