Budynek wielorodzinny przy ul. Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinny ma formę wolnostojącej bryły, złożonej z dwóch części, połączonych centralnym łącznikiem, który mieści wspólny hol, klatkę schodową, windę.

Zamysł podziału budynku jest wynikiem analizy skali otaczającej zabudowy i podjętej decyzji o kształtowaniu charakteru nowego obiektu w sposób nawiązujący do istniejących w sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

Dodatkową wartością jest sąsiedztwo parku i skweru. Forma budynku pozwala na zwiększenie długości elewacji od strony zieleni, tak aby okna  większości mieszkań miały widok na drzewa otaczające działkę.  Ukształtowanie terenu, skarpa opadająca w kierunku parku pozwoliła na zaprojektowanie przestronnych tarasów, zapewniających bliski kontakt z naturą. Na samej skarpie zaprojektowano teren wspólnej zieleni, rekreacyjny, dostępny dla ogółu mieszkańców.

Na trzech kondygnacjach nadziemnych budynku zaprojektowano 29 mieszkań. Na poziomie garażu podziemnego, poza halą garażową, zlokalizowano również „strefę relaksu” dostępną wyłącznie dla mieszkańców.

InwestorEbud-TBS
Projekt konkursowyI nagroda
Data2018
Pozwolenie na budowę2019
pc3 374 m2
pu2 050 m2