Dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie

Budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, pomiędzy ulicami Twardą i Grzybowską. Od czasów przedwojennych był to obszar bardzo zurbanizowany. Kwartały zabudowy były bardzo duże, a gęsta zabudowa oficyn, tworzyła labirynt wewnętrznych podwórek i dziedzińców.

W głębi jednego z podwórzy małżeństwo Nożyków ufundowało synagogę, otwartą w 1902 r. i istniejącą do dziś. Obiekt Twórcza Twarda, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury, Domu Kultury Śródmieście i sali widowiskowej, w swoim kształcie nawiązuje do układu przedwojennej tkanki. Trzy oddzielne bryły skomponowane zostały wzdłuż zadaszonej ulicy, łączącej wejścia do poszczególnych budynków i skupiającej wspólne dla nich funkcje. Tak jak ulica łączy w mieście place, tak powstały wewnętrzny pasaż łączy przestrzeń przed planowanym ośrodkiem dla dzieci słabosłyszących z placem przed Synagogą. Ogólnodostępny charakter pasażu został podkreślony posadzką – drewnianym brukiem, płynnie przechodzącym do wnętrza z zewnątrz oraz świetlikami rozcinającymi konstrukcję zadaszenia wewnętrznej ulicy.

Plac przed siedzibą Domu kultury, z uwagi na istniejący drzewostan, zaprojektowano w formie parku. Przed Synagogą i salą widowiskową, znajdzie się kameralny plac miejski, którego zadaszenie stanowi przedłużenie wnętrza budynku.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowyII nagroda
Data2018
pc8 562 m2
pu6 116 m2