Hala sportowa przy S.P. nr 73 przy ul. Białostockiej w Warszawie

Projektowany budynek uzupełnia pierzeję zabudowy ulicy Białostockiej na warszawskiej Pradze Północ. Przyjęte rozwiązania w zakresie architektury elewacji budynku są wynikiem analizy zabudowy sąsiedniej i chęci uzupełnienia kwartału budynkiem wpisującym się w zastane miejsce. Ciemny, wycofany tynkowany cokół, który dodatkowo został podkreślony boniowaniem nawiązującym do parterów sąsiednich kamienic, ma wysokość równą wysokości parteru szkoły zaznaczonego wydatnym gzymsem. Kolejne dwie kondygnacje, wykończone jaśniejszym, mocno fakturowanym tynkiem, są równej wysokości co budynek szkoły do linii dachu.

Projektowany obiekt został podzielony pod względem funkcjonalnym na dwie części- ogólnodostępną, wykorzystywaną przez użytkowników zewnętrznych i część przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej. Hala w czasie wolnym od zajęć, lub w trakcie ich trwania będzie posiadała możliwość pełnego wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt z możliwością komercyjnego wykorzystania znajdujących się w nim pomieszczeń.

Podwórko szkoły zyskało nowe boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dla dzieci zacieniony istniejącymi drzewami.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Data2018
pc5 538 m2
pu5 030 m2