Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

Projektując budynek Izby w obszarze istniejącego i skończonego założenia urbanistycznego jakim jest Cmentarz Powstańców Warszawy staraliśmy się nie ingerować w zastaną tkankę i maksymalnie wpisać nowy budynek w istniejące otoczenie pomnika „Polegli Niepokonani”. Dlatego zdecydowaliśmy o lokalizacji Izby w istniejącym przegłębieniu, blisko zbiornika wodnego. Ingerencja w teren jest minimalna a oś widokowa między ulicą Wołoską a pomnikiem nie ulega przysłonięciu przez nową kubaturę.

Dostojna kolumnada okalająca pawilon i ciąg pieszy prowadzący do pomnika nawiązuje w swym charakterze do archetypu mauzoleum. Liczba kolumn odnosi się bezpośrednio do 63 dni Powstania Warszawskiego. Na każdej z nich będzie wyryty skrócony opis przebiegu kluczowych wydarzeń tamtych dni.

Izbę Pamięci zaprojektowaliśmy jako przeszklony, jednoprzestrzenny obiekt. Pawilon otwiera się na pomnik przez duże okno. Odbicia w wodzie otaczającej założenie potęgują doznania gości. 

Mur Pamięci obok pawilonu zostanie zbudowany z cegły rozbiórkowej z warszawskich budynków, które przetrwały walki. Cegły będą opatrzone imionami poległych bohaterów tamtych dni. Niektóre nie będą opisane gdyż nie znamy wszystkich ofiar Powstania.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowywyróżnienie
Data2015
pc350 m2
pu307 m2