Kopiec Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem

Kopiec, usypany z gruzów zburzonego miasta, stanowi, unikalny w skali Świata, symbol zniszczeń Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. W projekcie położono nacisk na podkreślenie historii powstania Kopca oraz zaakcentowanie jego budulca. 

Elementem wprowadzającym oś kompozycyjną, Aleję Godziny „W”, jest Plac Dolny, który został zaprojektowany jako wnęka w murze, na którym opisano szczególne dla Powstania Warszawskiego wydarzenia. W betonowej posadzce placu została wykonana mapa przedwojennej, jeszcze niezniszczonej, Warszawy, zorientowana zgodnie z kierunkami świata. 

Aleja Godziny „W” w pierwszej części jest odkrytym przejściem pogrążonym w masie ziemi i ruin. Na ścianach jej obudowy zostały odciśnięte drewniane krzyże upamiętniające poległych. Dalej Aleja zamienia się w tunel. Na tym odcinku narracja skupiona jest wokół ruin miasta – materiału, który stanowi główną tkankę Kopca. 

Aleja Godziny „W” to okres po Powstaniu Warszawskim, zniszczone miasto zrównane z ziemią, ruiny. Zwieńczeniem Alei Godziny „W” jest Plac Górny na którym znajduje się Pomnik – Kotwica i widok na odbudowaną Warszawę.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowyII nagroda
Data2019
pu225,25 ha