Stary rynek w Słupsku

Obszar Starego Rynku, ograniczony ulicami Grodzką, Piekiełko i Zamenhofa, położony w ścisłym centrum współczesnego Słupska, to część składowa wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego średniowiecznego miasta lokacyjnego, którego linie zabudowy znalazły odbicie w projekcie.  Przebieg dawnych pierzei Starego Rynku jak i lokalizację budynku Ratusza zaznaczono gęstszym podziałem posadzki z jasnoszarego granitu, a miejsce dawnych studni połączono fontanną posadzkową.

Stary Rynek w wyniku działań projektowych stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną, będącą miejscem spotkań, zapraszającą do spędzania wolnego czasu, która jednocześnie daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, aktywności społecznej i kulturalnej. Będzie stanowić miejsce codziennego odpoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców Słupska, a także miejsce spotkań sztuki i publiczności.

Cykliczne, okolicznościowe wydarzenia – bazary, targi, wystawy, organizowane w przestrzeni Rynku pod przestawnymi zadaszeniami,  lokale usługowe, kawiarnie w podcieniach północnej i południowej pierzei placu zbudują życie towarzyskie i kulturalne miasta. Zrewaloryzowany budynek kina Millenium, pełniący jednocześnie funkcję kulturalne i handlowe, stanie się tłem dla toczącego się życia mieszkańców.

InwestorZarząd infrastruktury Miejskiej Słupsk
Projekt konkursowyI nagroda
Data2019
Pozwolenie na budowę2020
pu0,78 ha