Zagospodarowanie przestrzenne Placu Grunwaldzkiego w Warszawie

Plac Grunwaldzki stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną, miejscem spotkań, punktem łączącym mieszkańców starego i nowego Żoliborza, obecnie sztucznie podzielonych przez układ komunikacyjny. 

Na  Placu Grunwaldzkim zaproponowano zorganizowanie miejsca interakcji społecznych. Wytworzenie we wschodniej części Placu Grunwaldzkiego, zwartej zabudowy, z założeniem przeznaczenia arkadowych parterów na lokale usługowe, ożywi projektowany plac. Budynki, wzdłuż półkolistej linii zabudowy, zostały zdefiniowane jako obiekty o funkcji usługowej. 

Cykliczne wydarzenia – bazary, targi i atrakcje kulturalne w zieleńcu wzdłuż ulicy Broniewskiego, kawiarnie na placu, lokale usługowe w nowej zabudowie wzdłuż ulicy Rydygiera stworzą oś funkcjonalną, wokół której zbudowane zostanie życie towarzyskie i kulturalne dzielnicy.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowyudział w II etapie
Data2015
pu4,1 ha