Zespół budynków mieszkalnych i usługowych w Niemczu

W oparciu o zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz analizę skali i charakteru sąsiedniej zabudowy, podjęto decyzję o wykreowaniu przestrzeni publicznej wzdłuż ciągu pieszego oraz o wytworzeniu nieformalnego placu, opartego o ścianę pobliskiego lasu. Obie te przestrzenie zostały połączone aleją spacerową, tworzącą oś kompozycyjną całego założenia. Plac o miejskim charakterze, obudowany usługowymi parterami, poprzez wijącą się, przerastaną trawą ścieżkę, przeistacza się w przestrzeń integrującą mieszkańców, pełną zieleni lasu, drzew owocowych. Do miejsca ogniskującego życie lokalnej społeczności prowadzi również drewniany pomost, przebiegający przez sad, nad którym górują szklane kostki ogrodów zimowych. 

W celu indywidualizacji poszczególnych domów, identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, obiekty różnią się kolorem ceglanej okładziny elewacyjnej. Elewacje budynku usługowego zaprojektowano z desek elewacyjnych i kantówki montowanej na sztorc.

InwestorEbud-TBS
Projekt konkursowyII nagroda
Data2018
pc6 876 m2
pu4 892 m2