Zespół budynków mieszkalnych w Poznaniu

Projekt zakłada uzupełnienie pierzei ulic, a jednocześnie wykreowanie w wewnątrz kwartału przyjaznej przestrzeni, o skali tworzącej korzystne ramy dla rozwoju i utrzymania relacji społecznych oraz identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. Zaproponowana urbanistyka wspiera podział przestrzeni na publiczną – ulice, chodniki, plac przed budynkami, półprywatną –  dwa wewnętrzne dziedzińce, i na przestrzeń prywatną czyli ogródki mieszkań znajdujących się na parterze. Ukształtowanie terenu, zieleń i mała architektura wyznaczają granice poszczególnych rodzajów przestrzeni. 

Teren inwestycji wchodzi w skład zabytkowego zespołu architektoniczno-urbanistycznego najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytków. W celu optycznego zmniejszenia skali zabudowy, uwzględniając historyczne uwarunkowania, zastosowano poziomy podział  bryły budynku. Podział przebiega na wysokości gzymsu pobliskich gmachów. Projektowane zabudowa nawiązuje gabarytami do istniejących obiektów na sąsiednich działkach, współtworząc z nimi jednorodną tkankę miejską. 

Liczba zaprojektowanych mieszkań wynosi 318, a średnia powierzchnia 46,0 m2. W narożnikach budynków, w parterach przy ulicach, zaprojektowano trzy lokale usługowe, flankując wejście na teren zespołu.

Inwestorinstytucjonalny
Projekt konkursowyI nagroda
Data2017
Pozwolenie na budowę2020
pc21 635 m2
pu14 883 m2