Zespół budynków mieszkalnych w Warszawie

Układ urbanistyczny projektowanego zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, oparto o ciąg pieszy prowadzący w kierunku parku, wyznaczonego zapisami projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycję podzielono na dwie części, etapy, rozgraniczone przywołanym ciągiem pieszym. Budynki poszczególnych etapów posadowiono na wspólnym cokole, powstałym wskutek wyniesienia garażu względem otaczającego terenu. Rozwiązanie to  umożliwia wykreowanie wewnątrz zespołu zabudowy przyjaznej przestrzeni, o skali tworzącej korzystne ramy dla rozwoju i utrzymania relacji społecznych i identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. Jednocześnie zapewniając intymność mieszkańcom lokali położonych na najniższej kondygnacji.

Zaproponowana urbanistyka wspiera podział przestrzeni na publiczną, na którą składa się ciąg pieszy i plac przed lokalami usługowymi w parterze budynków wzdłuż ulicy, półprywatną tworzoną przez powierzchnie wewnątrzosiedlowe – dwa wyniesione dziedzińce, plac zabaw w północno-zachodnim narożniku terenu inwestycji oraz na przestrzeń prywatną czyli ogródki mieszkań znajdujących się na parterze.

Projektowany zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych składa się z pięciu obiektów o jednakowej liczbie kondygnacji – VI. Przewiduje się budowę 301 mieszkań oraz 4 lokali usługowych, zlokalizowanych w parterze budynków do strony ulicy.

InwestorPolnord S.A.
Projekt konkursowy
Data2018
pc24 064 m2
pu16 356 m2