Zespół budynków mieszkalnych we Wrocławiu

Projektowany kompleks mieszkaniowo-usługowy składa się z 9 budynków mieszkalnych (etapów) i jednego budynku biurowego.

Myślą przewodnią kompozycji przestrzennej było rozmieszczenie wnętrz urbanistycznych, dziedzińców, wokół centralnej przestrzeni ukształtowanej w formie „zielonej rzeki” czyli ciągu zieleni wysokiej i niskiej o nieregularnym, wijącym się kształcie. Koncepcja „zielonej rzeki” w zamyśle nawiązuje do charakteru Wrocławia, miasta położonego nad wieloma odnogami cieków wodnych.

„Zielona rzeka” jest połączeniem terenów zieleni miejskiej i ciągu pieszego, przebiegającego przez teren całego zespołu. Na wykreowaną oś nanizany jest szereg wnętrz parkowo-rekreacyjnych, każde o innej funkcji i charakterze. Przewidziano plac zabaw dla dzieci, plac dla młodzieży z terenami sportowymi, teren wypoczynkowy i obszar integracji społecznej.

Przewiduje się budowę 759 mieszkań. Lokale usługowe o łącznej powierzchni 6 835 m2, powstaną w parterach budynków do strony ulicy oraz w budynku biurowym.

InwestorBUDIMEX S.A.
Projekt konkursowyII nagroda
Data2017
pc93 868 m2
pu62 152 m2
Opracowano z SUD i DA