Budynek wielorodzinny przy ul. Kuflewskiej w Warszawie

Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinnej ma formę otwartego kwartału z dziedzińcem, wytworzonym przez zabudowę w kształcie litery „L”. Budynek składa się z trzech brył o zmiennej liczbie kondygnacji – IX, VII, III, umieszczonych na wspólnym, jednokondygnacyjnym cokole mieszczącym program usługowy i garaż.

Zabudowa została ukształtowana w sposób pozwalający wykorzystać walory lokalizacji, łuk ulicy umożliwił stworzenie placu, obudowanego lokalami usługowymi. Na przedłużeniu ul. Kuflewskiej zaprojektowano przejście bramowe, w celu włączenia ulicy w system ciągów pieszych, niwelując jej zapleczowy charakter.

Idea kształtowania wyrazu architektonicznego polega na grze elementów pełnych i przeszklonych, „pustych” loggi na elewacji budynków oraz dążeniu do optycznego zmniejszenia wysokości budynku. Obiekt został zorientowany w sposób umożliwiający zapewnienie możliwie atrakcyjnych widoków z okien lokali mieszkalnych, w dalekiej perspektywie panoramy lewobrzeżnej Warszawy.

W budynku zaprojektowano 94 mieszkania i 4 samodzielne lokale usługowe, z bezpośrednim wejściem z ulicy, oraz jedną, dużą przestrzeń handlową, w obrysie której zaproponowano wewnętrzny pasaż.

InwestorRobotnicza S.M. “Praga”
Projekt konkursowyI nagroda
Data2017
pc9 730 m2
pu5 723 m2