Rewitalizacja Centrum w Dąbrowie Górniczej, Fabryka Pełna Życia

Projekt zmian na terenie Fabryki Pełnej Życia, mieszczącej się na obszarze dawnej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek DEFUM, oparty jest na prostym i czytelnym układzie dwóch przecinających się osi kompozycyjnych. Pierwsza oś połączy otoczenie stacji kolejowej i węzła przesiadkowego autobusowo-tramwajowego, natomiast druga – aleję Tadeusza Kościuszki i ulicę Marii Konopnickiej. Na ich skrzyżowaniu znajdzie się serce przyszłego centrum Dąbrowy Górniczej – wielofunkcyjny plac miejski.

Pierwsza oś kompozycyjna, północ-południe, będzie elementem szerszego systemu terenów otwartych, tworzonych przez zbiorniki Pogoria, Park Zielona, Park Hallera, zapewniając ciągłość terenów zielonych. Jednocześnie będzie miała duże znaczenie symboliczne. Znajdą się na niej dwa ważne pomniki, odnoszące się do górniczej przeszłości (wagonik z węglem) oraz działań patriotycznych i obywatelskich (Czerwonych Sztandarów i Jimiego Hendrixa). Oś wzbogacą pawilony prezentujące dzieje hutnictwa szkła i współczesne działania dotyczące szkła artystycznego.

Oś kompozycyjna wschód-zachód połączy założenie urbanistyczne głównej ulicy miasta – 3 Maja, oraz Park Śródmiejski z kampusem Wyższej Szkoły Biznesu i dalej z osiedlem Reden.

InwestorUrząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Projekt konkursowywyróżnienie
Data2019
pu19,16 ha